Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. februar 2019 - Strasbourg

7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) opfølgning

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra onsdag den 30. januar 2019 (punkt 11 i protokollen af 30.1.2019).

PECH, IMCO, TRAN, JURI og LIBE havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.

Seneste opdatering: 2. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik