Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 februari 2019 - Straatsburg

7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 30 januari 2019 (punt 11 van de notulen van 30.1.2019).

De Commissies PECH, IMCO, TRAN, JURI en LIBE konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid