Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. februára 2019 - Štrasburg

7. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup) (ďalší postup)

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici zo stredy 30. januára 2019 (bod 11 zápisnice zo dňa 30.1.2019).

Výbory PECH, IMCO, TRAN, JURI a LIBE preto mohli začať rokovania po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 2. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia