Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 februari 2019 - Strasbourg

7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet från onsdagen den 30 januari 2019 (punkt 11 i protokollet av den 30.1.2019).

Utskotten PECH, IMCO, TRAN, JURI och LIBE hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

Senaste uppdatering: 2 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy