Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 februarie 2019 - Strasbourg

8. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020 (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare bilaterale și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri comerciale încheiate între Uniunea Europeană și țări terțe (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))

Ultima actualizare: 2 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate