Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 февруари 2019 г. - Страсбург

10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания, са вписани в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   O-000122/2019 зададен от Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, към Комисията: Използването на канабис за медицински цели (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019 зададен от João Pimenta Lopes, от името на комисията FEMM, към Комисията: Враждебни реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019 зададен от Daniela Aiuto, от името на комисията FEMM, към Комисията: Политически предизвикателства и стратегии срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019 зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Правата на интерсексуалните лица (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019 зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Правата на интерсексуалните лица (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019 зададен от Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Комисията: "Европа, която закриля: чист въздух за всички" (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019 зададен от Miroslav Mikolášik и Peter Liese, от името на групата PPE, към Съвета: Модифициране на генома на човешки ембрион (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019 зададен от Miroslav Mikolášik и Peter Liese, от името на групата PPE, към Комисията: Модифициране на генома на човешки ембрион (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019 зададен от Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Roberta Metsola, от името на групата PPE, и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.) (B8-0014/2019).

Последно осъвременяване: 2 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност