Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. února 2019 - Štrasburk

10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   O-000122/2019, kterou pokládají Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Komisi: Používání konopí pro léčebné účely (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019,kterou pokládá João Pimenta Lopes za výbor FEMM Komisi: Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019, kterou pokládá Daniela Aiuto za výbor FEMM Komisi: Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019, kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Práva intersexuálních osob (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019, kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Práva intersexuálních osob (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019, kterou pokládají Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Evropa, která chrání: čistý vzduch pro všechny (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019, kterou pokládají Miroslav Mikolášik a Peter Liese za skupinu PPE Radě: Modifikace lidské zárodečné linie (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019, kterou pokládají Miroslav Mikolášik a Peter Liese za skupinu PPE Komisi: Modifikace lidské zárodečné linie (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019, kterou pokládají Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Tanja Fajon za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Roberta Metsola za skupinu PPE, a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE Komisi: Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2023) (B8-0014/2019).

Poslední aktualizace: 2. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí