Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. februar 2019 - Strasbourg

10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 128):

—   O-000122/2019 af Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling og Piernicola Pedicini, for ENVI, til Kommissionen: Brugen af cannabis til medicinske formål (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019 af João Pimenta Lopes, for FEMM, til Kommissionen: Tilbageskridt i kvinders rettigheder og ligestilling i EU (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019 af Daniela Aiuto, for FEMM, til Kommissionen: Politiske udfordringer og strategier til bekæmpelse af kræft hos kvinder og dermed forbundne sygdomme (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019 af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Interkønnedes rettigheder (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019 af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Interkønnedes rettigheder (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019 af Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp og Eleonora Evi, for ENVI, til Kommissionen: Et EU der yder beskyttelse: Ren luft til alle (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019 af Miroslav Mikolášik og Peter Liese for PPE-Gruppen, til Rådet: Modifikation af den menneskelige kimcellelinje (human germline genome modification) (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019 af Miroslav Mikolášik og Peter Liese for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Modifikation af den menneskelige kimcellelinje (human germline genome modification) (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019 af Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Roberta Metsola for PPE-Gruppen, og Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023) (B8-0014/2019).

Seneste opdatering: 2. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik