Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 11. veljače 2019. - Strasbourg

10. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su na dnevni red Parlamenta (članak 128. Poslovnika):

—   O-000122/2019 koje su postavili Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Upotreba kanabisa u medicinske svrhe (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019 koje je postavio João Pimenta Lopes, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019 koje je postavila Daniela Aiuto, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019 koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Vijeću: Prava interseksualnih osoba (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019 koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Prava interseksualnih osoba (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019 koje su postavili Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp i Eleonora Evi, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Europa koja štiti: Čist zrak za sve (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019 koje su postavili Miroslav Mikolášik i Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Vijeću: Izmjena genoma ljudskih embrionalnih stanica (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019 koje su postavili Miroslav Mikolášik i Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Izmjena genoma ljudskih embrionalnih stanica (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019 koje su postavili Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Komisiji: Budućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2023.) (B8-0014/2019).

Posljednje ažuriranje: 2. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti