Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 februari 2019 - Straatsburg

10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn op de agenda ingeschreven (artikel 128 van het Reglement):

—   O-000122/2019 van Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019 van João Pimenta Lopes, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Verslechteringen op het gebied van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019 van Daniela Aiuto, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019 van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: De rechten van interseksuele personen (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019 van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: De rechten van interseksuele personen (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019 van Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp en Eleonora Evi, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Een beschermend Europa: schone lucht voor iedereen (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019 van Miroslav Mikolášik en Peter Liese, namens de PPE-Fractie, aan de Raad: Genoommodificatie in de menselijke kiembaan (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019 van Miroslav Mikolášik en Peter Liese, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Genoommodificatie in de menselijke kiembaan (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019 van Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: De toekomst van de lijst van acties ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI-personen (2019-2023) (B8-0014/2019).

Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid