Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 lutego 2019 r. - Strasburg

10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty zostały wpisane do porządku dziennego obrad (art. 128 Regulaminu):

—   O-000122/2019 które skierowali Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Stosowanie marihuany w celach leczniczych (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019 które skierował João Pimenta Lopes, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019 które skierowała Daniela Aiuto, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Wyzwania i strategie polityczne w walce z rakiem u kobiet i powiązanymi współwystępującymi schorzeniami (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019 które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Prawa osób interseksualnych (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019 które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Prawa osób interseksualnych (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019 które skierowali Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Europa, która chroni - czyste powietrze dla wszystkich (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019 które skierowali Miroslav Mikolášik i Peter Liese w imieniu grupy PPE, do Rady: Modyfikacja genomu ludzkiego linii germinalnej (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019 które skierowali Miroslav Mikolášik i Peter Liese w imieniu grupy PPE, do Komisji: Modyfikacja genomu ludzkiego linii germinalnej (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019 które skierowały Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, i Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023) (B8-0014/2019).

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności