Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. februára 2019 - Štrasburg

10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   O-000122/2019, ktorú položili Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Použitie konopy na liečebné účely (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019, ktorú položil João Pimenta Lopes, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019, ktorú položila Daniela Aiuto, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Politické výzvy a stratégie boja proti rôznym druhom rakoviny žien a súvisiacim komorbidným ochoreniam (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019, ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Práva intersexuálnych osôb (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019, ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Práva intersexuálnych osôb (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019, ktorú položili Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Európa, ktorá chráni: čistý vzduch pre všetkých (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019, ktorú položili Miroslav Mikolášik a Peter Liese v mene skupiny PPE, pre Radu: Modifikácia genómu ľudskej zárodočnej línie (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019, ktorú položili Miroslav Mikolášik a Peter Liese v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Modifikácia genómu ľudskej zárodočnej línie (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019, ktorú položili Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Roberta Metsola v mene skupiny PPE a Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 - 2023) (B8-0014/2019).

Posledná úprava: 2. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia