Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 februari 2019 - Strasbourg

10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   O-000122/2019 från Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, till kommissionen: Användning av cannabis för medicinska ändamål (B8-0001/2019),

—   O-000135/2019 från João Pimenta Lopes, för utskottet FEMM, till kommissionen: Backlash för kvinnors rättigheter och jämställdheten i EU (B8-0005/2019),

—   O-000134/2019 från Daniela Aiuto, för utskottet FEMM, till kommissionen: Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (B8-0006/2019),

—   O-000132/2019 från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Intersexuella personers rättigheter (B8-0007/2019),

—   O-000133/2019 från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Intersexuella personers rättigheter (B8-0008/2019),

—   O-000138/2019 från Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp och Eleonora Evi, för utskottet ENVI, till kommissionen: Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (B8-0009/2019),

—   O-000012/2019 från Miroslav Mikolášik och Peter Liese för PPE-gruppen, till rådet: Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019),

—   O-000013/2019 från Miroslav Mikolášik och Peter Liese för PPE-gruppen, till kommissionen: Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019),

—   O-000006/2019 från Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Roberta Metsola för PPE-gruppen, och Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023) (B8-0014/2019).

Senaste uppdatering: 2 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy