Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 февруари 2019 г. - Страсбург

12. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през февруари 2019 г. (PE 634.303/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Искане на групата S&D за превръщане на въпроса с искане за устен отговор по темата "Едри хищници" (точка 125 от проекта на дневен ред) в изявление на Комисията, като дебатът да приключи с внасянето на предложения за резолюция, които да бъдат подложени на гласуване през първата мартенска сесия на 2019 г.

Изказа се Maria Noichl, от името на групата S&D, който обоснова искането.

С електронно гласуване (162 - гласа „за“ 132- гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Вторник

Искане на групите S&D и Verts/ALE за вписване в дневния ред на въпроса с искане за устен отговор, зададен на Комисията относно "Бъдещето на списъка с действия за ЛГБТИ (2019-2023 г.)", който да бъде разгледан като част от обща дискусия относно правата на ЛГБТИ лицата, с въпроса с искане за устен отговор относно "Правата на интерсексуалните лица" (точка 126 от проекта на дневен ред). Дебатът по новия въпрос с искане за устен отговор ще бъде приключен с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат гласувани в четвъртък.

Изказа се Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането.

Чрез поименно гласуване (164 - гласа „за“, 118 - гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните срокове за внасяне:

Предложения за резолюция: вторник, 12 февруари 2019 ч. в 12 ч.
Изменения по предложенията за резолюция и предложение за обща резолюция: сряда, 13 февруари 2019 г. в 12 ч.
Изменения по предложенията за обща резолюция: сряда, 13 февруари 2019 г. в 13 ч.
Искания за гласуване поотделно и за разделно гласуване: сряда, 13 февруари 2019 г. в 19 ч.

Сряда

Искане на групата S&D за вписване като първа точка в дневния ред за вечерта, в периода 18 - 24 ч., на декларация на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно "Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС". Дебатът ще приключи с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказа се Clare Moody, от името на групата S&D, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните срокове за внасяне:

Предложения за резолюция: вторник, 12 февруари 2019 г. в 12 ч.
Изменения по предложенията за резолюция и предложение за обща резолюция: сряда, 13 февруари 2019 г. в 12 ч.
Изменения по предложенията за обща резолюция: сряда, 13 февруари 2019 г. в 13 ч.
Искания за гласуване поотделно и за разделно гласуване: сряда, 13 февруари 2019 г. в 19 ч.

Искане на групата S&D за отлагане на дебата по доклада Roberts Zīle относно "Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози" (A8-0032/2019) (точка 106 от проекта на дневен ред) за следваща месечна сесия.

Изказаха се Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, която обоснова искането, и Peter van Dalen, против искането.

С електронно гласуване (118 гласа „за“, 147 гласа „против“, 25 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Изказаха се Lucy Anderson и Kathleen Van Brempt, за да поиска удължаване на срока за внасяне.

Председателят определи следния срок за измененията: вторник, 12 февруари 2019 г. в 13 ч.

Искане на групата PPE за вписване в дневния ред за следобяд и за вечерта на декларации на Съвета и на Комисията относно "Заплахите за сигурността, свързани с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС, и възможните мерки на равнище ЕС за тяхното намаляване". Дебатът ще приключи с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат подложени на гласуване през първата мартенска сесия на 2019 г.

Изказаха се Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Bruno Gollnisch, против искането.

Парламентът одобрява искането.

Четвъртък

Искане на групата ALDE за промяна на заглавието на дебата относно случаите на нарушаване на правата на човека, демокрацията и правовата държава във връзка с "Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев" (точка 119 от проекта на дневен ред) на "Положението в Чечения", като се заличи изразът "случаят с Оюб Титиев".

Изказаха се Marietje Schaake, от името на групата ALDE, която обоснова искането, и Cristian Dan Preda против искането.

С електронно гласуване (91 гласа „за“, 144 гласа „против“, 17 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

С това редът на работа е определен.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 2 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност