Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. února 2019 - Štrasburk

12. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního únorového plenárního zasedání (PE 634.303/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

Žádost skupiny S&D, aby se z projednávání otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou o velkých predátorech (bod 125 PDOJ) stalo prohlášení Komise. Na závěr rozpravy budou předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na letošním prvním březnovém dílčím zasedání 2019.

Vystoupila Maria Noichl za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil EH (pro: 162, proti: 132, zdrželo se: 7).

Úterý

Žádost skupin S&D a Verts/ALE, aby byla na pořad jednání zařazena otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou Komisi o budoucnosti seznamu opatření týkajících se práv osob LGBTI (2019–2023), která by byla zahrnuta do společné rozpravy o právech osob LGBTI spolu s otázkou k ústnímu zodpovězení s rozpravou o právech intersexuálních osob (bod 126 PDOJ). Na závěr rozpravy o nově zařazené otázce k ústnímu zodpovězení budou předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek.

Vystoupila Ska Keller za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil JH (164 pro, 118 proti, 11 zdržení se).

Byly stanoveny tyto lhůty:

Návrhy usnesení: úterý 12. února 2019 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společný návrh usnesení: středa 13. února 2019 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 13. února 2019 ve 13:00.
Žádosti o oddělené a dílčí hlasování: středa 13. února 2019 v 19:00.

Středa

Žádost skupiny S&D, aby bylo na večerní pořad jednání (od 18:00 do 24:00) zařazeno jako první bod prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o budoucnosti Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopadu na EU. Na závěr rozpravy budou předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek.

Vystoupila Clare Moody za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Byly stanoveny tyto lhůty:

Návrhy usnesení: úterý 12. února 2019 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společný návrh usnesení: středa 13. února 2019 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 13. února 2019 ve 13:00.
Žádosti o oddělené a dílčí hlasování: středa 13. února 2019 v 19:00.

Žádost skupiny S&D, aby byla rozprava o zprávě, kterou předkládá Roberts Zīle, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (A8-0032/2019) (bod 106 PDOJ) odročena na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Vystoupili: Kathleen Van Brempt za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Peter van Dalen proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 118, proti: 147, zdrželo se: 25).

Vystoupily: Lucy Anderson a Kathleen Van Brempt s žádostí, aby byly prodlouženy lhůty pro předložení.

Předseda stanovil tuto lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů: úterý 12. února 2019 ve 13:00.

Žádost skupiny PPE, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o bezpečnostních hrozbách souvisejících se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případných opatřeních přijatých na úrovni EU na jejich omezení. Na závěr rozpravy budou předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na letošním prvním březnovém dílčím zasedání 2019.

Vystoupili: Luděk Niedermayer za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Bruno Gollnisch proti žádosti

Parlament žádost schválil.

Čtvrtek

Žádost skupiny ALDE, aby se změnil název rozpravy o porušování lidských práv, demokracie a právního státu o situaci v Čečensku a případu Ojuba Titjeva (bod 119 PDOJ) na „Situaci v Čecensku“, čímž by se vypustil odkaz na „případ Ojuba Titjeva“.

Vystoupili: Marietje Schaake za skupinu ALDE s odůvodněním žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 91, proti: 144, zdrželo se: 17).

Plán práce byl tímto schválen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Poslední aktualizace: 2. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí