Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. február 11., Hétfő - Strasbourg

12. Ügyrend
CRE

Kiosztották a 2019. februári plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 634.303/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a „Nagyragadozók” című szóbeli választ igénylő kérdést (PDOJ, 125. pont) változtassák bizottsági nyilatkozattá. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák le, amelyekről a 2019. I. márciusi plenáris ülésen szavaznának.

Felszólal: Maria Noichl, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (162 mellette, 132 ellene, 7 tartózkodás).

Kedd

Az S&D és a Verts/ALE képviselőcsoportok arra irányuló kérelme, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé a Bizottságnak szóló, „Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019–2023)” című szóbeli választ igénylő kérdést, amely az LMBTI-személyek jogairól szóló közös vita részét képezné „Az interszexuális személyek jogai” című szóbeli választ igénylő kérdéssel egyetemben (PDOJ, 126. pont). Az új szóbeli választ igénylő kérdésről tartott vitát állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárnák le, amelyekről csütörtökön szavaznának.

Felszólal: Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

A Parlament névszerinti szavazással jóváhagyja a kérelmet (164 mellette, 118 ellene, 11 tartózkodás).

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:

Állásfoglalásra irányuló indítványok: 2019. február 12., kedd, 12 óra.
Az állásfoglalásra irányuló indítványok és a közös állásfoglalásra irányuló indítvány módosításai: 2019. február 13., szerda, 12 óra.
A közös állásfoglalásra irányuló indítványok módosításai: 2019. február 13., szerda, 13 óra.
A külön szavazásra és a részenkénti szavazásra irányuló kérelmek: 2019. február 13., szerda, 19 óra.

Szerda

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy az esti, 18 órától 24 óráig tartó ülésszak első napirendi pontjaként vegyék fel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke nyilatkozatát „Az INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás” címmel. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák le, amelyekről csütörtökön szavaznának.

Felszólal: Clare Moody, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:

Állásfoglalásra irányuló indítványok: 2019. február 12., kedd, 12 óra.
Az állásfoglalásra irányuló indítványok és a közös állásfoglalásra irányuló indítvány módosításai: 2019. február 13., szerda, 12 óra.
A közös állásfoglalásra irányuló indítványok módosításai: 2019. február 13., szerda, 13 óra.
A külön szavazásra és a részenkénti szavazásra irányuló kérelmek: 2019. február 13., szerda, 19 óra.

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy halasszák el Roberts Zīle „Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai” című jelentéséről tartott vitát (A8-0032/2019) (PDOJ, 106. pont) egy későbbi ülésre.

Felszólal Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Peter van Dalen, a kérés ellen.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (118 mellette, 147 ellene, 25 tartózkodás).

Felszólal Lucy Anderson és Kathleen Van Brempt, aki kéri a benyújtási határidők meghosszabbítását.

Az elnök a módosítások benyújtására az alábbi határidőt állapítja meg: 2019. február 12., kedd, 13 óra.

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a délutáni vagy esti ülésszak napirendi pontjaihoz vegyék fel a Tanács és a Bizottság „A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések” című nyilatkozatait. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák le, amelyekről a 2019. I. márciusi plenáris ülésen szavaznának.

Felszólal Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Bruno Gollnisch, a kérés ellen.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Csütörtök

Az ALDE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy változtassák meg az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről szóló vita címét „A csecsenföldi helyzet és Ojub Tyityijev ügye” címről (PDOJ, 119. pont) „A csecsenföldi helyzet” címre, törölve belőle az „Ojub Tyityijev-ügyre” való hivatkozást.

Felszólal Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Cristian Dan Preda a kérés ellen.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (91 mellette, 144 ellene, 17 tartózkodás).

Az ügyrendet megállapítják.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Utolsó frissítés: 2019. július 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat