Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d. - Strasbūras

12. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis 2019 vasario mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 634.303/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

S&D frakcija paprašė klausimą, į kurią atsakoma žodžiu, „Didieji plėšrūnai“, ( punktas 125 PDOJ ) pakeisti Komisijos pareiškimu. Diskusijos būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama per 2019 m. pirmąją kovo mėn. sesiją.

Kalbėjo Maria Noichl S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (162 balsavo už, 132 – prieš, 7 susilaikė) pritarė prašymui.

Antradienis

S&D ir Verts/ALE frakcijos paprašė į darbotvarkę įrašyti klausimą Komisijai, į kurį atsakoma žodžiu, dėl veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateities (2019–2023 m.), kuris būtų įtrauktas į bendras diskusijas dėl LGBTI asmenų teisių kartu su klausimu, į kurį atsakoma žodžiu, „Interseksualių asmenų teisės“ (punktas 126 PDOJ). Diskusijos dėl naujo klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (164 balsavo už, 118 – prieš, 11 susilaikė) Parlamentas pritarė prašymui.

Nustatyti tokie pateikimo terminai:

Pasiūlymų dėl rezoliucijų: 2019 m. vasario 12 d., antradienis, 12.00 val.
Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų ir bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos: 2019 m. vasario 13 d., trečiadienis, 12.00 val.
Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai: 2019 m. vasario 13 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai dėl balsavimo atskirai ir balsavimo dalimis: 2019 m. vasario 13 d., trečiadienis, 19.00 val.

Trečiadienis

S&D frakcija paprašė kaip pirmą punktą vakare tarp 18.00 val. ir 24.00 val. įrašyti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą „INF sutarties ateitis ir poveikis ES“. Diskusijos būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Clare Moody S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

Nustatyti tokie pateikimo terminai:

Pasiūlymų dėl rezoliucijų: 2019 m. vasario 12 d., antradienis, 12.00 val.
Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų ir bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos: 2019 m. vasario 13 d., trečiadienis, 12.00 val.
Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai: 2019 m. vasario 13 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai dėl balsavimo atskirai ir balsavimo dalimis: 2019 m. vasario 13 d., trečiadienis, 19.00 val.

S&D frakcija paprašė diskusijas dėl Roberts Zīle pranešimo „Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės“ (A8-0032/2019) (punktas 106 PDOJ) atidėti vėlesnei sesijai.

Kalbėjo Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Peter van Dalen – jis nepritarė prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (118 balsavo už, 147 – prieš, 25 susilaikė) atmetė prašymą.

Kalbėjo Lucy Anderson ir Kathleen Van Brempt paprašė pratęsti pateikimo terminą.

Pirmininkas nustatė pakeitimų pateikimo terminą: 2019 m. vasario 12 d., antradienis, 13.00 val.

PPE frakcija paprašė į darbotvarkę po pietų arba vakare įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimą „Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti“. Diskusijos būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama per 2019 m. kovo mėn. pirmąją sesiją.

Kalbėjo Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Bruno Gollnisch, prieš prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

Ketvirtadienis

ALDE frakcija paprašė pakeisti diskusijų dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų „Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis“ (punktas 19 PDOJ) į „Padėtis Čėčėnijoje“ (išbraukti žodžius Oyoubo Titievo atvejis).

Kalbėjo Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Cristian Dan Preda prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (91 balsavo už, 144 – prieš, 17 susilaikė) atmetė prašymą.

Darbų programa patvirtinta.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Atnaujinta: 2019 m. liepos 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika