Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 11. februāris - Strasbūra

12. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2019. gada februāra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 634.303/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

S&D grupas pieprasījums mutiski atbildamu jautājumu "Lielie plēsēji" (GDKP 125. punkts) pārveidot par Komisijas paziņojumu. Debates tiks slēgtas, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem balsos 2019. gada marta pirmajā sesijā.

Uzstājās Maria Noichl S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (162 par, 132 pret, 7 atturas).

Otrdiena

S&D un Verts/ALE grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā mutiski atbildamu jautājumu Komisijai "LGBTI turpmāko pasākumu saraksts (2019-2023)", kas kopā ar mutiski atbildamu jautājumu "Interseksuāļu tiesības" (GDKP 126. punkts) būtu daļa no kopīgajām debatēm par LGBTI personu tiesībām. Debates par jauno mutiski atbildamo jautājumu tiks slēgtas, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem balsos ceturtdien.

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot PS (164 par, 118 pret, 11 atturas), Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2019. gada 12. februārī, plkst. 12.00;
grozījumi rezolūciju priekšlikumos un kopīgs rezolūcijas priekšlikums: trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 12.00;
grozījumi kopīgās rezolūcijas priekšlikumos: trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 13.00;
pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 19.00.

Trešdiena

S&D grupas pieprasījums kā pirmo punktu vakara darba kārtībā laikposmā no plkst. 18.00 līdz plkst. 24.00 iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu "INF līguma nākotne un ietekme uz ES". Debates tiks slēgtas, iesniedzot rezolūciju priekšlikumus, par kuriem balsos ceturtdien.

Uzstājās Clare Moody S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2019. gada 12. februārī, plkst. 12.00;
grozījumi rezolūciju priekšlikumos un kopīgs rezolūcijas priekšlikums: trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 12.00;
grozījumi kopīgās rezolūcijas priekšlikumos: trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 13.00;
pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 19.00.

S&D grupas pieprasījums debates par Roberta Zīles ziņojumu "Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum" (A8-0032/2019) (GDKP 106. punkts) pārcelt uz kādu no nākamajām sesijām.

Uzstājās Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Peter van Dalen, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (118 par, 147 pret, 25 atturas).

Uzstājās Lucy Anderson un Kathleen Van Brempt, pieprasot pagarināt iesniegšanas termiņu.

Sēdes vadītājs noteica šādu termiņu grozījumu iesniegšanai: otrdien, 2019. gada 12. februārī, plkst. 13.00.

PPE grupas pieprasījums pēcpusdienas vai vakara darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par tēmu "Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai". Debates tiks slēgtas, iesniedzot rezolūciju priekšlikumus, par kuriem balsos 2019. gada marta pirmajā sesijā.

Uzstājās Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Bruno Gollnisch, iebilstot pret to.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Ceturtdiena

ALDE grupas pieprasījums debašu par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem nosaukumu "Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta" (GDKP 119. punkts) nomainīt uz nosaukumu "Stāvoklis Čečenijā", tādējādi svītrojot atsauci uz Oyoub Titiev lietu.

Uzstājās Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Cristian Dan Preda, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (91 par, 144 pret, 17 atturas).

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 2. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika