Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 februari 2019 - Straatsburg

12. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari 2019 (PE 634.303/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de S&D-Fractie om de vraag voor mondeling antwoord over "Grote roofdieren" (punt 125 van de agenda) om te zetten in een Verklaring van de Commissie. Het debat zal worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, waarover tijdens de zittingsperiode van maart I 2019 zal worden gestemd.

Het woord wordt gevoerd door Maria Noichl, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij ES (162 voor, 132 tegen, 7 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Dinsdag

Verzoeken van de S&D-Fractie en de Verts/ALE-Fractie om de vraag voor mondeling antwoord aan de Commissie over "De toekomst van de LGBTI-lijst voor acties (2019-2023)" op de agenda te plaatsen. Deze vraagt maakt deel uit van het gezamenlijke debat over "de rechten van LGBTI-personen" samen met de vraag voor mondeling antwoord over "De rechten van interseksuele personen" (punt126 van de agenda). Het debat over de nieuwe vraag voor mondeling antwoord zal worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, waarover donderdag zal worden gestemd.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (164 voor, 118 tegen, 11 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

Ontwerpresoluties: dinsdag 12 februari 2019 om 12.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutie: woensdag 13 februari 2019 om 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 13 februari 2019 om 13.00 uur.
Verzoeken om afzonderlijke stemmingen en verzoeken om stemming in onderdelen: woensdag 13 februari 2019 om 19.00 uur.

Woensdag

Verzoek van de S&D-Fractie om een verklaring van de de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU" als eerste punt op te nemen in het avondgedeelte van de agenda, 18.00 – 24.00 uur. Het debat zal worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die op donderdag in stemming zullen worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Clare Moody, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

Ontwerpresoluties: dinsdag 12 februari 2019 om 12.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutie: woensdag 13 februari 2019 om 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 13 februari 2019 om 13.00 uur.
Verzoeken om afzonderlijke stemmingen en verzoeken om stemming in onderdelen: woensdag 13 februari 2019 om 19.00 uur.

Verzoek van de S&D-Fractie om uitstel van het debat over het verslag Roberts Zīle over "Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten" (A8-0032/2019) (punt 106 van de agenda) tot een latere vergaderperiode.

Het woord wordt gevoerd door Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, en Peter van Dalen, tegen het verzoek.

Bij ES (118 voor, 147 tegen, 25 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Het woord wordt gevoerd door Lucy Anderson en Kathleen Van Brempt Die om een verlenging van de indieningstermijn vragen.

De Voorzitter stelt de volgende indieningstermijn voor amendementen vast: dinsdag 12 februari 2019 om 13.00 uur.

Verzoek van de PPE-Fractie om in het middag- of avondgedeelte van de agenda verklaringen van de Raad en de Commissie op te nemen over "De veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen om deze terug te dringen". Het debat zal worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die in stemming zullen worden gebracht tijdens de zittingsperiode van maart I 2019.

Het woord wordt gevoerd door Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Bruno Gollnisch, tegen het verzoek

Het Parlement willigt het verzoek in.

Donderdag

Verzoek van de ALDE-Fractie om de titel van het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat "De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev" (punt 119 van de agenda) te veranderen in "De situatie in Tsjetsjenië", en de verwijzing naar "de zaak van Ojoeb Titiev" te schrappen.

Het woord wordt gevoerd door Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Cristian Dan Preda tegen het verzoek.

Bij ES (91 voor, 144 tegen, 17 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid