Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 februarie 2019 - Strasbourg

12. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din februarie 2019 (PE 634.303/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Cerere din partea Grupului S&D de a transforma întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind „Animale mari de pradă” (punctul 125 din PDOJ) într-o declarație a Comisiei. Dezbaterea s-ar încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție, care ar fi supuse la vot în perioada de sesiune din martie I 2019.

A intervenit Maria Noichl, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea.

Cu VE (162 pentru, 132 împotrivă, 7 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Marți

Cerere din partea grupurilor S&D și Verts/ALE de a înscrie pe ordinea de zi întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind „Viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2023)”, care va face parte dintr-o dezbatere comună privind drepturile persoanelor LGBTI împreună cu întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind „Drepturile persoanelor intersexuale” (punctul 126 din PDOJ). Dezbaterea privind noua întrebare cu solicitare de răspuns oral s-ar încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție, care ar fi supuse la vot joi.

A intervenit Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea.

Cu AN (164 pentru, 118 împotrivă, 11 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

S-au stabilit următoarele teremene de depunere:

Propuneri de rezoluție: marți, 12 februarie 2019, ora 12.00.
Amendamente la propunerile de rezoluție și propunerea comună de rezoluție: miercuri, 13 februarie 2019, ora 12.00.
Amendemente la propunerile comune de rezoluție: miercuri, 13 februarie 2019, ora 13.00.
Solicitări de voturi separate și solicitări de voturi pe părți: miercuri, 13 februarie 2019, ora 19.00.

Miercuri

Cerere din partea Grupului S&D de a înscrie, ca prim punct în intervalul 18.00 – 24.00 al ordinii de zi o declarație a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la „Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE”. Dezbaterea s-ar încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție, care ar fi supuse la vot joi.

A intervenit Clare Moody, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

S-au stabilit următoarele termene de depunere:

Propuneri de rezoluție: marți, 12 februarie 2019, ora 12.00.
Amendamente la propunerile de rezoluție și propunerea comună de rezoluție: miercuri, 13 februarie 2019, ora 12.00.
Amendamente la propunerile comune de rezoluție: miercuri, 13 februarie 2019, ora 13.00.
Solicitări de voturi separate și solicitări de voturi pe părți: miercuri, 13 februarie 2019, ora 19.00.

Cerere din partea Grupului S&D de a amâna dezbaterea privind raportul Roberts Zīle referitor la „Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul” (A8-0032/2019) (punctul 106 din PDOJ) pentru o perioadă de sesiune ulterioară.

Au intervenit Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, și Peter van Dalen, împotriva cererii.

Cu VE (118 pentru, 147 împotrivă, 25 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Au intervenit Lucy Anderson și Kathleen Van Brempt pentru a solicita o prelungire a termenului de depunere.

Președintele a stabilit următorul termen de depunere pentru amendamente: marți, 12 februarie 2019, ora 13.00.

Cerere din partea Grupului PPE de a înscrie pe ordinea de zi de după-amiază sau de seara declarațile Consiliului și Comisiei privind amenințările la adresa securității legate de prezența tehnologică tot mai mare a Chinei în UE și măsurile posibile la nivelul UE pentru reducerea lor. Dezbaterea s-ar încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție, care ar fi supuse la vot în perioada de sesiune din martie I 2019.

Au intervenit Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, și Bruno Gollnisch, împotriva cererii.

Parlamentul a aprobat cererea.

Joi

Cerere din partea Grupului ALDE de a modifica titlul dezbaterii privind diferite cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept din „Situația din Cecenia și cazul lui Oyub Titiev” (punctul 119 din PDOJ) în „Situația din Cecenia”, fără a mai menționa „cazul lui Oyub Titiev”.

Au intervenit Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, care a motivat cererea, și Cristian Dan Preda împotriva cererii.

Cu VE (91 pentru, 144 împotrivă, 17 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 2 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate