Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0211(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0064/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0064/2019

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0068

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

13. Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης [2018/0211(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου