Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0074(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0310/2018

Внесени текстове :

A8-0310/2018

Разисквания :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Протокол
Понеделник, 11 февруари 2019 г. - Страсбург

14. Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се Gabriel Mato, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, независим член на ЕП, Seán Kelly и James Nicholson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Karmenu Vella и Alain Cadec.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 12.2.2019 г.

Последно осъвременяване: 2 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност