Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0074(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0310/2018

Ingediende teksten :

A8-0310/2018

Debatten :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Notulen
Maandag 11 februari 2019 - Straatsburg

14. Meerjarenplan voor de bestanden waarop wordt gevist in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, niet-fractiegebonden lid, Seán Kelly en James Nicholson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Alain Cadec.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 12.2.2019.

Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid