Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2113(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0033/2019

Forhandlinger :

PV 11/02/2019 - 16
CRE 11/02/2019 - 16

Afstemninger :

PV 12/02/2019 - 9.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0078

Protokol
Mandag den 11. februar 2019 - Strasbourg

16. Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab - Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde - Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen - Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer (forhandling)
CRE

Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab [2018/2111(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Betænkning om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde [2018/2112(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen [2018/2113(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Betænkning om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer [2017/2089(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso og Barbara Spinelli forelagde betænkningerne.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand


Taler: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere Eduard Kukan (ordfører for udtalelse fra EMPL), Martina Anderson (ordfører for udtalelse fra LIBE), Angelika Mlinar (ordfører for udtalelse fra FEMM), Notis Marias (ordfører for udtalelse fra PETI), Josep-Maria Terricabras (ordfører for udtalelse fra PETI), Elmar Brok for PPE-Gruppen, Pedro Silva Pereira for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni og Ramón Jáuregui Atondo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo og Juan Fernando López Aguilar.

Talere Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso og Barbara Spinelli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.15 i protokollen af 12.2.2019, punkt 9.16 i protokollen af 12.2.2019, punkt 9.17 i protokollen af 12.2.2019 og punkt 9.18 i protokollen af 12.2.2019.

Seneste opdatering: 2. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik