Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2113(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0033/2019

Keskustelut :

PV 11/02/2019 - 16
CRE 11/02/2019 - 16

Äänestykset :

PV 12/02/2019 - 9.17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0078

Pöytäkirja
Maanantai 11. helmikuuta 2019 - Strasbourg

16. Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta - Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta - Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta - Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä (keskustelu)
CRE

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta EU:n kansalaisuuden osalta [2018/2111(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta tiiviimmän yhteistyön osalta [2018/2112(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta [2018/2113(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Mietintö Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta EU:n institutionaalisessa kehyksessä [2017/2089(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso ja Barbara Spinelli esittelivät mietinnöt.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO


Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eduard Kukan (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Martina Anderson (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angelika Mlinar (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Notis Marias (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Josep-Maria Terricabras (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Pedro Silva Pereira S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni ja Ramón Jáuregui Atondo.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso ja Barbara Spinelli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.15, istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.16, istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.17 ja istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.18.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö