Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2113(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0033/2019

Debatten :

PV 11/02/2019 - 16
CRE 11/02/2019 - 16

Stemmingen :

PV 12/02/2019 - 9.17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0078

Notulen
Maandag 11 februari 2019 - Straatsburg

16. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap - Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking - Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie - Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (debat)
Volledige verslagen

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap [2018/2111(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking [2018/2112(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie [2018/2113(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU [2017/2089(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso en Barbara Spinelli geven toelichting bij de verslagen.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter


Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Martina Anderson (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Angelika Mlinar (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Notis Marias (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Josep-Maria Terricabras (rapporteur voor advies van de CommissiePETI), Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Pedro Silva Pereira, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni en Ramón Jáuregui Atondo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso en Barbara Spinelli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.15 van de notulen van 12.2.2019, punt 9.16 van de notulen van 12.2.2019, punt 9.17 van de notulen van 12.2.2019 en punt 9.18 van de notulen van 12.2.2019.

Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid