Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2113(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0033/2019

Rozpravy :

PV 11/02/2019 - 16
CRE 11/02/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.17

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0078

Zápisnica
Pondelok, 11. februára 2019 - Štrasburg

16. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ - Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce - Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou - Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ [2018/2111(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce [2018/2112(INI)] - Výbor pre ústavné veci. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou [2018/2113(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Správa o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ [2017/2089(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso a Barbara Spinelli uviedli svoje správy

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda


V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Martina Anderson (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Angelika Mlinar (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Notis Marias (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Josep-Maria Terricabras (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Elmar Brok v mene skupiny PPE, Pedro Silva Pereira v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni a Ramón Jáuregui Atondo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo a Juan Fernando López Aguilar.

Vystúpili: Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso a Barbara Spinelli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.15 zápisnice zo dňa 12.2.2019, bod 9.16 zápisnice zo dňa 12.2.2019, bod 9.17 zápisnice zo dňa 12.2.2019 a bod 9.18 zápisnice zo dňa 12.2.2019.

Posledná úprava: 2. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia