Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2080(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0050/2019

Ingivna texter :

A8-0050/2019

Debatter :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0080

Protokoll
Måndagen den 11 februari 2019 - Strasbourg

17. Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) (debatt)
CRE

Betänkande om ett utkast till Europaparlamentets förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom [2018/2080(INL)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Margrete Auken (föredragande av yttrande från utskottet PETI), György Schöpflin för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, och Virginie Rozière.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici.

Talare: Frans Timmermans och Paulo Rangel (föredragande).

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.19 i protokollet av den 12.2.2019.

Senaste uppdatering: 2 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy