Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. února 2019 - Štrasburk

18. Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Renaud Muselier za skupinu PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Florian Philippot za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár a Barbara Spinelli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel a Notis Marias.

Vystoupil Karmenu Vella.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.13 zápisu ze dne 14.2.2019.

Poslední aktualizace: 2. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí