Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. februar 2019 - Strasbourg

18. Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Renaud Muselier for PPE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Florian Philippot for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár og Barbara Spinelli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel og Notis Marias.

Taler: Karmenu Vella.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 14.2.2019.

Seneste opdatering: 2. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik