Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 11. veebruar 2019 - Strasbourg

18. Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Renaud Muselier fraktsiooni PPE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Florian Philippot fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár ja Barbara Spinelli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel ja Notis Marias.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.13.

Viimane päevakajastamine: 2. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika