Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. helmikuuta 2019 - Strasbourg

18. Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Renaud Muselier PPE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaMarek Jurek, Florian Philippot EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár ja Barbara Spinelli.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel ja Notis Marias.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.13.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö