Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. február 11., Hétfő - Strasbourg

18. A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Renaud Muselier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Florian Philippot, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár és Barbara Spinelli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel és Notis Marias.

Felszólal: Karmenu Vella.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.13. pont .

Utolsó frissítés: 2019. július 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat