Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 februari 2019 - Straatsburg

18. Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Renaud Muselier, namens de PPE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Florian Philippot, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár en Barbara Spinelli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 14.2.2019.

Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid