Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 februarie 2019 - Strasbourg

18. Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Renaud Muselier, în numele Grupului PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Florian Philippot, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár și Barbara Spinelli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel și Notis Marias.

A intervenit Karmenu Vella.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.13 al PV din 14.2.2019.

Ultima actualizare: 2 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate