Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 februari 2019 - Strasbourg

18. Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Renaud Muselier för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Florian Philippot för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár och Barbara Spinelli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel och Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 14.2.2019.

Senaste uppdatering: 2 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy