Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. helmikuuta 2019 - Strasbourg

19. Suurpedot (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Suurpedot (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Esther Herranz García PPE-ryhmän puolesta, Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta ja Annie Schreijer-Pierik.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Paolo De Castro, Franc Bogovič ja Herbert Dorfmann.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö