Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 februari 2019 - Straatsburg

19. Grote roofdieren (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Grote roofdieren (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esther Herranz García, namens de PPE-Fractie, Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, en Annie Schreijer-Pierik.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paolo De Castro, Franc Bogovič en Herbert Dorfmann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid