Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 lutego 2019 r. - Strasburg

19. Duże drapieżniki (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Duże drapieżniki (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Esther Herranz García w imieniu grupy PPE, Eric Andrieu w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD i Annie Schreijer-Pierik.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paolo De Castro, Franc Bogovič i Herbert Dorfmann.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności