Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 februari 2019 - Strasbourg

19. Stora rovdjur (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Stora rovdjur (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Esther Herranz García för PPE-gruppen, Eric Andrieu för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, och Annie Schreijer-Pierik.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Paolo De Castro, Franc Bogovič och Herbert Dorfmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 2 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy