Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 11 февруари 2019 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.График на месечните сесии на Парламента - 2020 г.
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (последващи действия)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Внесени документи
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 12.Ред на работа
 13.Програма на ЕС за борба с измамите ***I (разискване)
 14.Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси (разискване)
 15.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция) (разискване)
 16.Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС - Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество - Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията - Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (разискване)
 17.Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) (разискване)
 18.Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (разискване)
 19.Едри хищници (разискване)
 20.Състояние на дебата относно бъдещето на Европа (кратко представяне)
 21.Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (195 kb)
02/07/2019 17:54
  Списък на присъствалите (57 kb)
06/06/2019 14:30
 
Протокол (84 kb)
02/07/2019 17:54
  Списък на присъствалите (11 kb)
06/06/2019 14:30
  Поименни гласувания (25 kb)
15/05/2019 09:28
 
Протокол (299 kb)
02/07/2019 17:54
  Списък на присъствалите (78 kb)
06/06/2019 14:30
  Поименни гласувания (101 kb)
15/05/2019 09:28
Последно осъвременяване: 2 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност