Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Понеделник, 11 февруари 2019 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.График на месечните сесии на Парламента - 2020 г.
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (последващи действия)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Внесени документи
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 12.Ред на работа
 13.Програма на ЕС за борба с измамите ***I (разискване)
 14.Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси (разискване)
 15.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция) (разискване)
 16.Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС - Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество - Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията - Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (разискване)
 17.Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) (разискване)
 18.Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (разискване)
 19.Едри хищници (разискване)
 20.Състояние на дебата относно бъдещето на Европа (кратко представяне)
 21.Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (195 kb) Присъствен списък (57 kb) Резултати от поименно гласуване (28 kb) 
 
Протокол (84 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от поименно гласуване (25 kb) 
 
Протокол (299 kb) Присъствен списък (78 kb) Резултати от поименно гласуване (101 kb) 
Последно осъвременяване: 2 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност