Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 11. února 2019 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2020
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 9.Předložení dokumentů
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 12.Plán práce
 13.Program EU pro boj proti podvodům ***I (rozprava)
 14.Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace (rozprava)
 15.Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) *** – Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení) (rozprava)
 16.Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU – Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce – Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise – Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU (rozprava)
 17.Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv) (rozprava)
 18.Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (rozprava)
 19.Velcí predátoři (rozprava)
 20.Stav diskuse o budoucnosti Evropy (krátké přednesení)
 21.Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (165 kb) Prezenční listina (56 kb) Jmenovitá hlasování (28 kb) 
 
Zápis (80 kb) Prezenční listina (11 kb) Jmenovitá hlasování (23 kb) 
 
Zápis (274 kb) Prezenční listina (70 kb) Jmenovitá hlasování (97 kb) 
Poslední aktualizace: 2. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí