Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 11. helmikuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 6.Parlamentin istuntokalenteri 2020
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Käsittelyjärjestys
 13.EU:n petostentorjuntaohjelma ***I (keskustelu)
 14.Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (keskustelu)
 15.EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) *** - EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (päätöslauselma) (keskustelu)
 16.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta - Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta - Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta - Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä (keskustelu)
 17.Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot (keskustelu)
 18.Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (keskustelu)
 19.Suurpedot (keskustelu)
 20.Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne (lyhyt esittely)
 21.Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (lyhyt esittely)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (168 kb) Läsnäololista (56 kb) Nimenhuutoäänestykset (28 kb) 
 
Pöytäkirja (79 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestykset (23 kb) 
 
Pöytäkirja (273 kb) Läsnäololista (69 kb) Nimenhuutoäänestykset (85 kb) 
Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö