Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 11. februāris - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 6.Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 12.Darba kārtība
 13.ES krāpšanas apkarošanas programma ***I (debates)
 14.Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (debates)
 15.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) *** - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija) (debates)
 16.Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana - Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana - Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana - Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā (debates)
 17.Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti) (debates)
 18.Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (debates)
 19.Lielie plēsēji (debates)
 20.Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (īss izklāsts)
 21.Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (īss izklāsts)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (170 kb) Apmeklējumu reģistrs (56 kb) Balsojumi pēc saraksta (28 kb) 
 
Protokols (79 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumi pēc saraksta (23 kb) 
 
Protokols (273 kb) Apmeklējumu reģistrs (70 kb) Balsojumi pēc saraksta (89 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 2. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika