Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tnejn, 11 ta' Frar 2019 - Strasburgu
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 5.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament 2020
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (azzjonijiet meħuda)
 8.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Dokumenti mressqa
 10.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Programm tal-UE kontra l-Frodi ***I (dibattitu)
 14.Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (dibattitu)
 15.Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE (2018–2024) *** - Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE (2018–2024) (riżoluzzjoni) (dibattitu)
 16.Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE - Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa - Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni - Implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE (dibattitu)
 17.Ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) (dibattitu)
 18.Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (dibattitu)
 19.Il-predaturi kbar (dibattitu)
 20.L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa (preżentazzjoni qasira)
 21.Politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika (preżentazzjoni qasira)
 22.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (168 kb) Lista tal-Membri preżenti (56 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (28 kb) 
 
Minuti (80 kb) Lista tal-Membri preżenti (11 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (25 kb) 
 
Minuti (283 kb) Lista tal-Membri preżenti (70 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (93 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 2 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza