Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 11 lutego 2019 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 6.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu - 2020 r.
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze)
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 9.Składanie dokumentów
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)
 12.Porządek obrad
 13.Unijny program zwalczania nadużyć finansowych ***I (debata)
 14.Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada (debata)
 15.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja) (debata)
 16.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE - Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy - Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją - Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (debata)
 17.Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (debata)
 18.Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (debata)
 19.Duże drapieżniki (debata)
 20.Stan debaty nad przyszłością Europy (krótka prezentacja)
 21.Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (167 kb) Lista obecności (56 kb) Wyniki głosowań imiennych (28 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (24 kb) 
 
Protokół (283 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowań imiennych (86 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności