Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 11 februari 2019 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 6.Parlamentets sammanträdeskalender – 2020
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 9.Inkomna dokument
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 12.Arbetsplan
 13.EU-programmet för bedrägeribekämpning ***I (debatt)
 14.Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd (debatt)
 15.Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) *** – Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution) (debatt)
 16.Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet – Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete – Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen – Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (debatt)
 17.Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) (debatt)
 18.Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (debatt)
 19.Stora rovdjur (debatt)
 20.Läget avseende debatten om Europas framtid (kortfattad redogörelse)
 21.En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (168 kb) Närvarolista (56 kb) Omröstningar med namnupprop (28 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningar med namnupprop (24 kb) 
 
Protokoll (274 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningar med namnupprop (85 kb) 
Senaste uppdatering: 2 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy