Index 
Jegyzőkönyv
PDF 279kWORD 79k
2019. február 11., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 6.A Parlament ülésnaptára - 2020
 7.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (további intézkedések)
 8.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 12.Ügyrend
 13.Az EU csalásellenes programja ***I (vita)
 14.A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv (vita)
 15.Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) *** - Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) (állásfoglalás) (vita)
 16.A Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása - A Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása - A Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtása - Az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtása az Unió intézményi keretében (vita)
 17.Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai ombudsman alapokmánya) (vita)
 18.A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (vita)
 19.Nagyragadozók (vita)
 20.Az Európa jövőjéről szóló vita állása (rövid ismertetés)
 21.A mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitika (rövid ismertetés)
 22.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2019. január 31-én (csütörtök) megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.08-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben bejelenti, hogy a Parlament strasbourgi 1. számú rádióstúdiója a tavaly decemberi terrortámadás során életét vesztett két újságíróról, Antonio Megalizziről és Bartosz Piotr Orent-Niedzielskiről lesz elnevezve. Az elnök köszönti az áldozatok családtagjait, akik a látogatói karzaton foglalnak helyet. Egyben megerősíti a Parlament sajtószabadság iránti elköteleződését.

Az elnök megemlíti a Venezuelában fogva tartott újságírók helyzetét és a Parlament nevében kéri szabadon bocsátásukat.

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy tájékoztatást kapott a volt európai parlamenti képviselő, Feleknas Uca törökországi üldöztetéséről, és vállalja, hogy kapcsolatba lép a török hatóságokkal.

Az elnök nyilatkozatot tesz annak alkalmából, hogy részt vett Olaszországban a „foibe-mészárlások” áldozatai emléknapja alkalmából rendezett„Giorno del ricordo” megemlékezésen.

Felszólal Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (az elnök pontosít) és Ruža Tomašić (az elnök pontosít).

Felszólal Ramón Jáuregui Atondo a nicaraguai helyzetről (az elnök azt válaszolja, hogy kapcsolatba lép az illetékes hatóságokkal), Steven Woolfe, Gabriel Mato, akik csatlakoznak a Ramón Jáuregui Atondo által elmondottakhoz, Jean-Marie Cavada Steven Woolfe felszólalásáról, Peter van Dalen a pakisztáni Ászja Bibi ügyéről (az elnök pontosít) és Salvatore Cicu.


4. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2019. január 30-i és 31-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen::

- az INTA bizottság ajánlása a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a földrajzi megoszlási szintek tekintetében történő módosításáról szóló 2018. december 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egyes tőzsén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó elszámolási kötelezettség alkalmazása elhalasztott kezdőnapjainak későbbre időzítése céljából történő módosításáról szóló, 2018. december 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek, az (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. december 19-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. december 19-i (EU) .../... felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Amennyiben az ajánlások ellen nem tesz kifogást 24 órán belül valamely képviselőcsoport vagy a legalább a minimális küszöbértéket elérő számú képviselő, azok elfogadottnak lesznek tekintendők. Ellenkező esetben szavazásra fogják bocsátani.

Az ajánlások a jelen ülésszak ideje alatt elérhetők a Parlament internetes oldalán.


6. A Parlament ülésnaptára - 2020

Az Elnökök Értekezlete 2019. február 7-i, csütörtöki ülésén elfogadta a Parlament 2020. évi ülésnaptárának tervezetét.

Az időpontok az alábbiak:

- január 13–16.

- január 29–30.

- február 10–13.

- március 9–12.

- március 30–április 2.

- április 22–23.

- május 11–14.

- június 3–4.

- június 15–18.

- július 6–9.

- szeptember 14–17.

- október 5–8.

- október 19–22.

- november 11–12.

- november 23–26.

- december 14–17.

Az időpontokat közzétették a Parlament internetes oldalán.

A módosítások benyújtásának határideje 2019. február 11., hétfő este 19.00.

A szavazásra 2019. február 13-án, szerdán, 12.00 órakor kerül sor (2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.1. pont).


7. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (további intézkedések)

Az elnök bejelenti, hogy a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport nem juttatott el hozzá a 2019. január 30-i, szerdai jegyzőkönyvben (2019.1.30-i jegyzőkönyv, 11. pont ) bejelentett intézményközi tárgyalások megkezdésére vonatkozó határozatokkal kapcsolatos kérelmet.

A(z) PECH, IMCO, TRAN, JURI és LIBE bizottságok tehát az eljárási szabályzat 69c. pontjának (2) bekezdésében szereplő határidő lejártát követően meg tudták kezdeni a tárgyalásokat.


8. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a 2019-es és a 2020-as évre vonatkozó közvetlen kifizetésekkel és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos egyes szabályok tekintetében történő módosításáról (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió és harmadik országok között megkötött egyes kereskedelmi megállapodásokban foglalt kétoldalú védzáradékok és a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtásáról (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))


9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített források tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

BUDG, EMPL, CULT

- Javaslat az Egységes Szanálási Testület egy tagjának és a szanálástervezéssel és határozatokkal foglalkozó igazgatójának kinevezésére (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az (EU) 2015/757 rendeletnek a hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer megfelelő figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, TRAN

2) a parlamenti bizottságok

- *** Ajánlás a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Jelentés az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint a 2115/2005/EK tanácsi rendelet és az 1386/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Jelentés a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitikáról (2018/2088(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Jelentés az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Ajánlás a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2018/0403M(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Jelentés a Petíciós Bizottság 2018. év során folytatott tanácskozásainak eredményéről (2018/2280(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak, végrehajtási jegyzőkönyvének és a megállapodást kísérő levélváltásnak a megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer működésére vonatkozó részletes technikai intézkedések bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló európai parlamenti jelentést két évvel követő, EKSZ általi nyomon követés mérlegére vonatkozó ajánlásáról (2018/2115(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Jelentés az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Jelentés a Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtásáról (2018/2113(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2018/0267M(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Jelentés javaslat a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Jelentés a Szerződések megerősített együttműködésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (2018/2112(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Jelentés a Szerződés uniós polgárságot érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról (2018/2111(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - REGI bizottság - Előadók: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Jelentés a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Jelentés a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv végrehajtásáról (2017/2284(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Jelentés a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtásáról (2018/2108(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (2018/0093M(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A8-0048/2019)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2018/0095M(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A8-0049/2019)

- Jelentés az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról (2018/2080(INL)) - AFCO bizottság - Előadó: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtásáról az Unió intézményi keretében (2017/2089(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Jelentés az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A8-0054/2019)

- Jelentés a decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és az együttes nyilatkozat végrehajtásáról (2018/2114(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Jelentés a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Jelentés az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (2018/2110(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Jelentés a belső piac versenyképességének az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén történő megerősítéséről (2018/2109(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Jelentés a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Jelentés a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - CONT bizottság - Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Jelentés az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Ajánlás az Argentínával, Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Kínával, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülettel (Kínai Tajpej), Kolumbiával, Kubával, Ecuadorral, Hongkonggal (Kína), Indiával, Japánnal, Koreával, Új-Zélanddal, a Fülöp-szigetekkel, Svájccal és az Egyesült Államokkal a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény XXI. cikke alapján történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Jelentés A nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai magánnyugdíjtermék adóztatása (2018/2002(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi vitával követett szóbeli választ igénylő kérdéseket vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   O-000122/2019 felteszi: Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling és Piernicola Pedicini, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kannabisz gyógyászati célokra való használata (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019 felteszi: João Pimenta Lopes, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019 felteszi: Daniela Aiuto, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019 felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: Az interszexuális személyek jogai (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019 felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az interszexuális személyek jogai (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019 felteszi: Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp és Eleonora Evi, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek! (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019 felteszi: Miroslav Mikolášik és Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A humán csírasejtvonal genommodifikációja (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019 felteszi: Miroslav Mikolášik és Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A humán csírasejtvonal genommodifikációja (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019 felteszi: Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2023) (B8-0014/2019).


11. Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)

Az alábbi írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációt nyújtották be, amelyet vita követ (az eljárási szabályzat 130b. cikke)

—   (G-000008/2018) felteszi: Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică et Dan Nica, a Bizottsághoz (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője): főképviselő/alelnök - Az iráni államhoz fűződő, az EU-ban elkövetett közelmúltbeli terrorista cselekmények (B8-0013/2019).


12. Ügyrend

Kiosztották a 2019. februári plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 634.303/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a „Nagyragadozók” című szóbeli választ igénylő kérdést (PDOJ, 125. pont) változtassák bizottsági nyilatkozattá. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák le, amelyekről a 2019. I. márciusi plenáris ülésen szavaznának.

Felszólal: Maria Noichl, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (162 mellette, 132 ellene, 7 tartózkodás).

Kedd

Az S&D és a Verts/ALE képviselőcsoportok arra irányuló kérelme, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé a Bizottságnak szóló, „Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019–2023)” című szóbeli választ igénylő kérdést, amely az LMBTI-személyek jogairól szóló közös vita részét képezné „Az interszexuális személyek jogai” című szóbeli választ igénylő kérdéssel egyetemben (PDOJ, 126. pont). Az új szóbeli választ igénylő kérdésről tartott vitát állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárnák le, amelyekről csütörtökön szavaznának.

Felszólal: Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

A Parlament névszerinti szavazással jóváhagyja a kérelmet (164 mellette, 118 ellene, 11 tartózkodás).

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:

Állásfoglalásra irányuló indítványok: 2019. február 12., kedd, 12 óra.
Az állásfoglalásra irányuló indítványok és a közös állásfoglalásra irányuló indítvány módosításai: 2019. február 13., szerda, 12 óra.
A közös állásfoglalásra irányuló indítványok módosításai: 2019. február 13., szerda, 13 óra.
A külön szavazásra és a részenkénti szavazásra irányuló kérelmek: 2019. február 13., szerda, 19 óra.

Szerda

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy az esti, 18 órától 24 óráig tartó ülésszak első napirendi pontjaként vegyék fel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke nyilatkozatát „Az INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás” címmel. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák le, amelyekről csütörtökön szavaznának.

Felszólal: Clare Moody, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:

Állásfoglalásra irányuló indítványok: 2019. február 12., kedd, 12 óra.
Az állásfoglalásra irányuló indítványok és a közös állásfoglalásra irányuló indítvány módosításai: 2019. február 13., szerda, 12 óra.
A közös állásfoglalásra irányuló indítványok módosításai: 2019. február 13., szerda, 13 óra.
A külön szavazásra és a részenkénti szavazásra irányuló kérelmek: 2019. február 13., szerda, 19 óra.

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy halasszák el Roberts Zīle „Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai” című jelentéséről tartott vitát (A8-0032/2019) (PDOJ, 106. pont) egy későbbi ülésre.

Felszólal Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Peter van Dalen, a kérés ellen.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (118 mellette, 147 ellene, 25 tartózkodás).

Felszólal Lucy Anderson és Kathleen Van Brempt, aki kéri a benyújtási határidők meghosszabbítását.

Az elnök a módosítások benyújtására az alábbi határidőt állapítja meg: 2019. február 12., kedd, 13 óra.

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a délutáni vagy esti ülésszak napirendi pontjaihoz vegyék fel a Tanács és a Bizottság „A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések” című nyilatkozatait. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák le, amelyekről a 2019. I. márciusi plenáris ülésen szavaznának.

Felszólal Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Bruno Gollnisch, a kérés ellen.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Csütörtök

Az ALDE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy változtassák meg az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről szóló vita címét „A csecsenföldi helyzet és Ojub Tyityijev ügye” címről (PDOJ, 119. pont) „A csecsenföldi helyzet” címre, törölve belőle az „Ojub Tyityijev-ügyre” való hivatkozást.

Felszólal Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Cristian Dan Preda a kérés ellen.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (91 mellette, 144 ellene, 17 tartózkodás).

Az ügyrendet megállapítják.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök


13. Az EU csalásellenes programja ***I (vita)

Jelentés a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0211(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal Ingeborg Gräßle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici és Notis Marias.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal Karmenu Vella és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .


14. A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv (vita)

Jelentés a nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a Balti-tengerre vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1139 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0074(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal Gabriel Mato, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ricardo Serrão Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, független, Seán Kelly és James Nicholson.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal Karmenu Vella és Alain Cadec.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .


15. Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) *** - Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) (állásfoglalás) (vita)

Ajánlás az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2018/0267(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0030/2019)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2018/0267M(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira előterjeszti az ajánlást és a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal Gabriel Mato, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Corbett, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ricardo Serrão Santos és Jarosław Wałęsa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski és Notis Marias.

Felszólal Karmenu Vella és João Ferreira.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.1. pont és 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.2. pont .


16. A Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása - A Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása - A Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtása - Az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtása az Unió intézményi keretében (vita)

Jelentés a Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról [2018/2111(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Jelentés a Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról [2018/2112(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Jelentés a Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtásáról [2018/2113(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának az Unió intézményi keretében történő végrehajtásáról [2017/2089(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso és Barbara Spinelli előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök


Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal Eduard Kukan (az EMPL bizottság véleményének előadója), Martina Anderson (a LIBE bizottság véleményének előadója), Angelika Mlinar (a FEMM bizottság véleményének előadója), Notis Marias (a PETI bizottság véleményének előadója), Josep-Maria Terricabras (a(z) XXX bizottság véleményének előadójaPETI), Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Silva Pereira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni és Ramón Jáuregui Atondo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso és Barbara Spinelli.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.15. pont , 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.16. pont , 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.17. pont és 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.18. pont .


17. Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai ombudsman alapokmánya) (vita)

Jelentés az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendelettervezetről [2018/2080(INL)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal Margrete Auken (a PETI bizottság véleményének előadója), György Schöpflin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Virginie Rozière.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Caterina Chinnici.

Felszólal Frans Timmermans és Paulo Rangel (előadó).

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.19. pont .


18. A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Renaud Muselier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Florian Philippot, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár és Barbara Spinelli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel és Notis Marias.

Felszólal: Karmenu Vella.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.13. pont .


19. Nagyragadozók (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Nagyragadozók (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Esther Herranz García, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eric Andrieu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Annie Schreijer-Pierik.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal Paolo De Castro, Franc Bogovič és Herbert Dorfmann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Karmenu Vella.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


20. Az Európa jövőjéről szóló vita állása (rövid ismertetés)

Jelentés az Európa jövőjéről szóló vita állásáról [2018/2094(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira és Georgios Epitideios.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.16. pont .


21. A mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitika (rövid ismertetés)

Jelentés a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitikáról [2018/2088(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal és João Ferreira.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.20. pont .


22. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy és Dobromir Sośnierz.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 634.303/OJMA).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.16-kor berekesztik.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Utolsó frissítés: 2019. július 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat