Indiċi 
Minuti
PDF 283kWORD 80k
It-Tnejn, 11 ta' Frar 2019 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 5.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament 2020
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (azzjonijiet meħuda)
 8.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Dokumenti mressqa
 10.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Programm tal-UE kontra l-Frodi ***I (dibattitu)
 14.Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (dibattitu)
 15.Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE (2018–2024) *** - Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE (2018–2024) (riżoluzzjoni) (dibattitu)
 16.Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE - Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa - Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni - Implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE (dibattitu)
 17.Ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) (dibattitu)
 18.Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (dibattitu)
 19.Il-predaturi kbar (dibattitu)
 20.L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa (preżentazzjoni qasira)
 21.Politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika (preżentazzjoni qasira)
 22.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta il-Ħamis 31 ta' Jannar 2019 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.08.


3. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fejn ħabbar li “radio studio 1” tal-Parlament fi Strasburgu ġie msemmi mill-ġdid f'ġieħ iż-żewġ ġurnalisti Antonio Megalizzi u Bartosz Piotr Orent-Niedzielski, li nqatlu fl-attakk terroristiku li seħħ fi Strasburgu Diċembru li għadda. Il-President ta merħba wkoll lill-familji taż-żewġ vittmi li kienu preżenti fil-gallarija għall-viżitaturi distinti u kkonferma l-impenn tal-Parlament favur il-libertà tal-istampa.

Il-President sussegwentement irrefera għas-sitwazzjoni tal-ġurnalisti miżmuma fil-Venezwela u talab, f'isem il-Parlament, il-ħeslien tagħhom.

Il-President informa lill-Parlament dwar il-persekuzzjoni fil-konfront tal-ex Membru tal-Parlament Ewropew Feleknas Uca fit-Turkija u impenja ruħu li jsir kuntatt mal-awtoritajiet Torok.

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażżjoni ta' Jum it-Tifkira b'kommemorazzjoni tal-vittmi tal-massakri tal-Foibe.

Interventi ta' Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (il-President iċċara xi punti) u Ruža Tomašić (il-President iċċara xi punti).

Interventi ta' Ramón Jáuregui Atondo dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (Il-President wieġeb li se jikkuntattja l-awtoritajiet kompetenti), Steven Woolfe, Gabriel Mato, biex jassoċjaw ruħhom mal-affermazzjonijiet ta' Ramón Jáuregui Atondo, Jean-Marie Cavada dwar l-affermazzjonijiet ta' Steven Woolfe, Peter van Dalen dwar il-każ ta' Asia Bibi fil-Pakistan (Il-President iċċara xi punti) u Salvatore Cicu.


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tad-dati 30 u 31 ta' Jannar 2019 ġew approvati.


5. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

B'konformità mal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati informa lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni kontra:

- ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat INTA, li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tad-19 ta' Diċembru 2018 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli ta' tqassim ġeografiku (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON, li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tad-19 ta' Diċembru 2018 li jemenda r-Regolament delegat (UE) 2015/2205, ir-Regolament delegat (UE) 2016/592 u r-Regolament delegat (UE) 2016/1178 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-obbligu tal-ikklirjar biex jestendu d-dati differiti tal-applikazzjoni tal-obbligu tal-ikklirjar għal ċerti kuntratti tad-derivattivi OTC (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON, li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tad-19 ta' Diċembru 2018 li jemenda r-Regolament delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2205, ir-Regolament delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/592 u r-Regolament delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1178 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data li fiha l-obbligu tal-ikklirjar jidħol fis-seħħ għal ċerti tipi ta' kuntratti (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON, li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tad-19 ta' Diċembru 2018 li jemenda r-Regolament delegat (UE) 2016/2251 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data sa meta l-kontropartijiet jistgħu jkomplu japplikaw il-proċeduri ta’ ġestjoni tar-riskju tagħhom għal ċerti kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklirjati minn CCP (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Jekk tali rakkomandazzjonijiet ma jkunux is-suġġett ta' oppożizzjoni min-naħa ta' grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx sa mhux aktar tard minn erbgħa u għoxrin siegħa, jitqiesu approvati. Fil-każ kuntrarju, ikunu sottoposti għal votazzjoni.

Ir-rakkomandazzjonijiet huma disponibbli fuq is-sit web tal-Parament għall-perjodu ta' din is-sessjoni parzjali.


6. Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament 2020

Il-Konferenza tal-Presidenti, fil-laqgħa tagħha tas-7 ta' Frar 2019, adottat l-abbozz ta' kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tas-sena parlamentari 2020.

Id-dati se jkunu kif ġej :

- mit-13 sas-16 ta' Jannar

- id-29 u t-30 ta' Jannar

- mill-10 sat-13 ta' Frar

- mid-9 sat-12 ta' Marzu

- mit-30 ta' Marzu sat-2 ta' April

- it-22 u t-23 ta' April

- mill-11 sal-14 ta' Mejju

- it-3 u l-4 ta' Ġunju

- mill-15 sat-18 ta' Ġunju

- mis-6 sad-9 ta' Lulju

- mill-14 sas-17 ta' Settembru

- mill-5 sat-8 ta' Ottubru

- mid-19 sat-22 ta' Ottubru

- il-11 u t-12 ta' Novembru

- mit-23 sas-26 ta' Novembru

- mill-14 sas-17 ta' Diċembru.

Dawn id-dati huma ppubblikati fuq is-sit web tal-Parlament.

L-iskadenza għat-tressiq tal-emendi ġiet iffissata għall-11 ta' Frar 2019 fis-19.00.

Il-votazzjoni se ssir nhar l-Erbgħa 13 ta' Frar 2019 f'12.00.(punt 8.1 tal-Minuti ta' 13.2.2019).


7. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (azzjonijiet meħuda)

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba, minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju, dwar id-deċiżjonijiet meħuda għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tal-Erbgħa 30 ta' Jannar 2019 (punt 11 tal-Minuti ta' 30.1.2019).

Il-Kumitati PECH, IMCO, TRAN, JURI u LIBE għalhekk setgħu jibdew in-negozjati wara l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


8. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward ta' ċerti regoli dwar il-pagamenti diretti u l-appoġġ għall-iżvilupp rurali għas-snin 2019 u 2020 (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta klawżoli ta' salvagwardja bilaterali u mekkaniżmi oħra li jippermettu l-irtirar temporanju ta' preferenzi f'ċerti ftehimiet kummerċjali konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))


9. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

BUDG, EMPL, CULT

- Proposta għall-ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni u ta' Direttur tal-Ippjanar u d-Deċiżjonijiet rigward ir-Riżoluzzjoni (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

irriferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/757 biex titqies b'mod xieraq is-sistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, TRAN

2) mill-kumitati parlamentari

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim għall-Prevenzjoni tas-Sajd mhux Regolat fl-Ibħra Miftuħa fl-Oċean Artiku Ċentrali (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2115/2005 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Rapport dwar politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika (2018/2088(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex ikunu jistgħu jitkomplew il-programmi għall-kooperazzjoni territorjali PEACE IV (l-Irlanda - ir-Renju Unit) u għar-Renju Unit - l-Irlanda (l-Irlanda - l-Irlanda ta' Fuq - l-Iskozja) fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tat-Trasport (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, ta' Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra (2018/0403M(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Rapport dwar l-eżitu tad-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2018 (2018/2280(INI)) - Kumitat PETI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta' ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE rigward l-introduzzjoni ta' miżuri tekniċi dettaljati għat-tħaddim ta' sistema definittiva tal-VAT għat-tassazzjoni ta' kummerċ bejn l-Istati Membri (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn ir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju u l-Komunità Ewropea (2018-2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u lill-Kunsill dwar l-analiżi tas-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (2018/2115(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1073/2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni (2018/2113(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018-2024) (2018/0267M(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2009/103/KE tas-16 ta' Settembru 2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (kodifikazzjoni) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa (2018/2112(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-ċittadinanza tal-UE (2018/2111(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteurs: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi (2017/2284(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali (2018/2108(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Singapore (2018/0093M(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: David Martin (A8-0048/2019)

- Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra (2018/0095M(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: David Martin (A8-0049/2019)

- Rapport dwar abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) u li jħassar id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom (2018/2080(INL)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE (2017/2089(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u għall-istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 99/2013, (UE) Nru 1287/2013, (UE) Nru 254/2014, (UE) Nru 258/2014, (UE) Nru 652/2014 u (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Singapore; (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: David Martin (A8-0054/2019)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati (2018/2114(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Rapport dwar l-abbozz ta’ regolament tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri (riformulazzjoni) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni rigward ir-Regolament tal-Kunsill 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE (2018/2110(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Rapport dwar it-tisħiħ tal-kompetittività tas-suq intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha (2018/2109(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tas-sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm tal-UE Kontra l-Frodi (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - Kumitat CONT - Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn Eurojust u l-Georgia (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tat-Tielet Protokoll Addizzjonali tal-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Uniti tal-Messiku, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehimiet rilevanti skont l-Artikolu XXI tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi mal-Arġentina, l-Awstralja, il-Brażil, il-Kanada, iċ-Ċina, it-Territorju Doganali Separat tat-Tajwan, Penghu, Kinmen u Matsu (it-Taipei Ċiniża), il-Kolumbja, Kuba, l-Ekwador, Hong Kong iċ-Ċina, l-Indja, il-Ġappun, il-Korea, New Zealand, il-Filippini, l-Iżvizzera, u l-Istati Uniti, dwar l-aġġustamenti ta’ kumpens meħtieġa li jirriżultaw mill-adeżjoni taċ-Ċekja, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja u l-Iżvezja mal-Unjoni Ewropea (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-"programm Pericles IV") (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Rapport dwar it-trattament tat-taxxa ta' prodotti tal-pensjoni, inkluż il-Prodott tal-Pensjoni Personali Pan-Ewropew (2018/2002(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet li ġejjin b'talba għal tweġiba orali segwita minn dibattitu ddaħħlu fl-aġenda (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   O-000122/2019 imressqa minn Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling u Piernicola Pedicini, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: L-użu tal-kannabis għal finijiet mediċi (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019 imressqa minn João Pimenta Lopes, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Ir-rigressjoni attwali tad-drittijiet tan-nisa u tal-ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019 imressqa minn Daniela Aiuto, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Sfidi u strateġiji politiċi kontra l-kansers tan-nisa u l-komorbożitajiet relatati (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019 imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: Id-drittijiet tal-persuni intersesswali (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019 imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Id-drittijiet tal-persuni intersesswali (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019 imressqa minn Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp u Eleonora Evi, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd. (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019 imressqa minn Miroslav Mikolášik u Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, lill-Kunsill: Modifika tal-ġenoma ġerminali tal-bniedem (20019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019 imressqa minn Miroslav Mikolášik u Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Modifika tal-ġenoma ġerminali tal-bniedem (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019 imressqa minn Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, u Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Il-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2023) (B8-0014/2019).


11. Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)

L-interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu tqiegħdet fuq il-Mejda (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)

—   (G-000008/2018) imressqa minn Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică u Dan Nica, lill-Kummissjoni (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà): Attivitajiet reċenti ta' terroriżmu statali mill-Iran fl-UE (B8-0013/2019).


12. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Frar 2019 (PE 634.303/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 149a tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Talba tal-Grupp S&D biex il-mistoqsija orali dwar "Il-predaturi kbar" (punt 125 tal-PDOJ) tinbidel f'dikjarazzjoni tal-Kummissjoni. Id-dibattitu se jingħalaq bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, li se jitqiegħdu għall-votazzjoni fis-sessjoni parzjali ta' Marzu I 2019.

Intervent ta': Maria Noichl f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifikat it-talba.

B'VE (162 vot favur, 132 kontra, 7 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.

It-Tlieta


Talba tal-Gruppi S&D u Verts/ALE biex fl-aġenda tiddaħħal il-mistoqsija orali indirizzata lill-Kummissjoni dwar "Il-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2023)", li se tifforma parti minn dibattitu konġunt dwar "Id-drittijiet tal-persuni LGBTI" flimkien mal-mistoqsija orali dwar "Id-drittijiet tal-persuni intersesswali" (punt 126 tal-PDOJ). Id-dibattitu dwar il-mistoqsija orali l-ġdida se jingħalaq bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, li se jitqiegħdu għall-votazzjoni nhar il-Ħamis.

Intervent ta': Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, li ġġustifikat it-talba.

B'VSI (164 favur, 118 kontra, 11-il astensjoni), il-Parlament approva t-talba.

Ġew stabbiliti dawn l-iskadenzi għat-tressiq:

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: it-Tlieta 12 ta' Frar 2019, 12.00.
Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni u mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta: l-Erbgħa 13 ta' Frar 2019, 12.00.
Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti: l-Erbgħa 13 ta' Frar 2019 13.00.
Talbiet għal votazzjonijiet separati u talbiet għal votazzjonijiet maqsuma: l-Erbgħa 13 ta' Frar 2019, 19.00.

L-Erbgħa

Talba tal-Grupp S&D biex tiddaħħal, bħala l-ewwel punt fuq l-aġenda ta' filgħaxija, 18.00 – 24.00, dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar "Il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE". Id-dibattitu se jingħalaq bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, li se jitqiegħdu għall-votazzoni nhar il-Ħamis.

Intervent ta': Clare Moody f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifikat it-talba.

Il-Parlament approva t-talba.

Ġew stabbiliti dawn l-iskadenzi għat-tressiq:

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: it-Tlieta 12 ta' Frar 2019, 12.00.
emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni u mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta: l-Erbgħa 13 ta' Frar 2019, 12.00.
Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti: l-Erbgħa 13 ta' Frar 2019, 13.00.
Talbiet għal votazzjonijiet separati u talbiet għal votazzjonijiet maqsuma: l-Erbgħa 13 ta' Frar 2019, 19.00.

Talba tal-Grupp S&D biex id-dibattitu dwar ir-rapport Roberts Zīle dwar ir-"Regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank" (A8-0032/2019) (punt 106 tal-PDOJ) jiġi pospost għal sessjoni parzjali sussegwenti.

Interventi ta' Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifikat it-talba, u Peter van Dalen, kontra t-talba.

B'VE (118-il vot favur, 147 kontra, 25 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

Interventi ta' Lucy Anderson u Kathleen Van Brempt biex jitolbu estensjoni tad-data ta' skadenza għat-tressiq.

Il-President stabbilixxa l-iskadenza li ġejja għall-emendi: it-Tlieta 12 ta' Frar 2019, 13.00.

Talba tal-Grupp PPE biex fl-aġenda ta' waranofsinhar jew ta' filgħaxija jiddaħħlu dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar "Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu". Id-dibattitu se jingħalaq bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, li se jitqiegħdu għall-votazzjoni fis-sessjoni parzjali ta' Marzu I 2019.

Interventi ta' Luděk Niedermayer f'isem il-Grupp PPE, li ġġustifika t-talba, u Bruno Gollnisch, kontra t-taba

Il-Parlament approva t-talba.

Il-Ħamis

Talba tal-Grupp ALDE biex it-titolu tad-dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt - "Is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev" (punt 119 tal-PDOJ) jinbidel għal "Is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja", u titħassar ir-referenza għall-każ ta' Oyoub Titiev.

Interventi ta' Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, li ġġustifikat it-talba, u Cristian Dan Preda kontra t-talba.

B'VE (91 vot favur, 144 kontra, 17-il astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President


13. Programm tal-UE kontra l-Frodi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm tal-UE kontra l-Frodi [2018/0211(COD)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Ingeborg Gräßle f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Olaf Stuger f'isem il-Grupp ENF, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici u Notis Marias.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta' Karmenu Vella u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.7 tal-Minuti ta' 12.2.2019.


14. Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-Baħar Baltiku, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007 u (KE) Nru 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Gabriel Mato f'isem il-Grupp PPE, Ricardo Serrão Santos f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mike Hookem Membru mhux affiljat, Seán Kelly u James Nicholson.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta' Karmenu Vella u Alain Cadec.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal-Minuti ta' 12.2.2019.


15. Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE (2018–2024) *** - Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE (2018–2024) (riżoluzzjoni) (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018-2024) [2018/0267(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A8-0030/2019)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018-2024) [2018/0267M(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira ppreżenta r-rakkomandazzjoni u r-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Gabriel Mato f'isem il-Grupp PPE, Richard Corbett f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ricardo Serrão Santos u Jarosław Wałęsa.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski u Notis Marias.

Interventi ta' Karmenu Vella u João Ferreira.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.1 tal-Minuti ta' 12.2.2019 u punt 9.2 tal-Minuti ta' 12.2.2019.


16. Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE - Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa - Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni - Implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE [2018/2111(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa [2018/2112(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni [2018/2113(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE [2017/2089(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso u Barbara Spinelli ppreżentaw ir-rapport.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President


Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Eduard Kukan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Martina Anderson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Angelika Mlinar (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Notis Marias (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Josep-Maria Terricabras (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, Pedro Silva Pereira f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Pascal Durand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni u Ramón Jáuregui Atondo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo u Juan Fernando López Aguilar.

Interventi ta' Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso u Barbara Spinelli.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.15 tal-Minuti ta' 12.2.2019, punt 9.16 tal-Minuti ta' 12.2.2019, punt 9.17 tal-Minuti ta' 12.2.2019 u punt 9.18 tal-Minuti ta' 12.2.2019.


17. Ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) (dibattitu)

Rapport dwar abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) u li jħassar id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom [2018/2080(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Margrete Auken (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), György Schöpflin f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Maite Pagazaurtundúa f'isem il-Grupp ALDE, Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Virginie Rozière.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Caterina Chinnici.

Interventi ta' Frans Timmermans u Paulo Rangel (rapporteur).

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.19 tal-Minuti ta' 12.2.2019.


18. Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta' Renaud Muselier f'isem il-Grupp PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Florian Philippot f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár u Barbara Spinelli.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel u Notis Marias.

Intervent ta': Karmenu Vella.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.13 tal-Minuti ta' 14.2.2019.


19. Il-predaturi kbar (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-predaturi kbar (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta' Esther Herranz García f'isem il-Grupp PPE, Eric Andrieu f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Ulrike Müller f'isem il-Grupp ALDE, Maria Heubuch f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, u Annie Schreijer-Pierik.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Interventi ta' Paolo De Castro, Franc Bogovič u Herbert Dorfmann.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Karmenu Vella.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


20. L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa [2018/2094(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.16 tal-Minuti ta' 13.2.2019.


21. Politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika [2018/2088(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal u João Ferreira.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 9.20 tal-Minuti ta' 12.2.2019.


22. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy u Dobromir Sośnierz.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 634.303/OJMA).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.16.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Aġġornata l-aħħar: 2 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza