Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. února 2019 - Štrasburk

2. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předsedající oznámil rozhodnutí příslušného výboru zahájit interinstitucionální jednání na základě této zprávy (v souladu s čl. 69c odst. 1 jednacího řádu):

—   výbor LIBE: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Zpravodajka: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, aby se o rozhodnutí zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.

Poslední aktualizace: 12. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí